Svarīgi par Covid-19 un ceļošanu

Svarīga informācija par ceļošanu un COVID-19

Esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par ceļošanu šodien, ņemot vērā situāciju pasaulē. 

Uz kurieni šodien ir droši braukt? jeb Kādā gadījumā man jāsēž karantīnā?

Nerekomendējam doties uz valstīm, kuru kumulatīvie rādītāji ir virs 25 (14 dienu kumulatīvais COVID-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju Eiropas savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, kā arī Šveicē un Apvienotajā Karalistē un citās atsevišķās valstīs) 05.06.2020, atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumu Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 35. punktam.

Slimību profilakses un kontroles centrs katru nedēļu (piektdienās) sniedz atjaunotus datus, ar kuriem varat iepazīties zemāk. Pašizolācija 14 dienas ir jāievēro tikai, ja Jūs atgriežaties no tām valstīm, kuras ir atzīmētas ar sarkanu un dzeltenu krāsu.  28.08.2020-valstu-saraksts-lv.pdf

Kas man ir jāievēro braucot uz ārzemēm?

Braucot uz ārvalstīm, Slimību profilakses un kontroles centrs aicina stingri ievērot šādus piesardzības pasākumus:

 • 1) Bieži mazgājiet rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
 • 2) Ievērojiet distanci vismaz 2 metri no cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem;
 • 3) Klepojot un šķaudot, izmantojiet vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgājiet rokas;
 • 4) Sekojiet vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Papildus ieteikumi ceļotājiem:

 • 1) Bieži mazgājiet rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
 • 2) Izvairieties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem;
 • 3) Izvairieties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus;
 • 4) Cilvēkiem ar akūtas elpceļu infekcijas simptomiem vajadzētu ievērot distanci no citiem, klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;
 • 5) Ja ceļojuma laikā, vai 14 dienas pēc tā parādās  simptomi, kas norāda uz elpošanas slimībām (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana), nepieciešams vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu

Vai tiešām var braukt uz Lietuvu un Igauniju?

Baltijas valstu premjerministri jau 6.maijā apņēmās no 15.maija atcelt ierobežojumus starp Baltijas valstīm. Lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu atjaunošanu un mazinātu Covid-19 krīzes radītos ierobežojumus personu pārrobežu kustībai, bet vienlaikus ierobežotu Covid-19 izplatības riskus, ir izstrādāts Latvijas, Igaunijas un Lietuvas Ārlietu ministriju saprašanās memorands par ceļošanas ierobežojumu atcelšanu dzelzceļa, gaisa, jūras un autotransportam un sadarbību šajā jomā Covid-19 krīzes laikā.

Starp Baltijas valstīm bez ierobežojumiem var ceļot valstspiederīgie un personas, kurām ir tiesības uzturēties Latvijā, Lietuvā, Igaunijā. 

Dodoties ekskursijā uz Lietuvu un Igauniju, pēc atgriešanās nav jāievēro pašizolācija vai karantīna.

Kā es zinu, ka, braucot ekskursijā, autobusā ir droši?

Pirms katras ekskursijas un katra ceļojuma, Laimtūre katram tūristam lūdz iepazīties un parakstīt apliecinājumu. Ja tūrists nav pārliecināts par veidlapā minēto, nepiekrīt, vai rakstīto nevar apliecināt ar parakstu, tūrists nevar doties ekskursijā/ceļojumā, jo tas apdraud citus ceļotājus. Pirmām kārtām ir drošība.

(Paraugs)
Apliecinājums

Ar savu parakstu apliecinu, ka pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā neesmu apmeklējis valstis un teritorijas, kuras atrodas ārpus Eiropas Savienības un ir smagi cietušas no COVID-19, dotā brīdī nav jāievēro karantīna, pēdējo 14 (četrpadsmit) dienu laikā neesmu bijis kontaktā ar COVID-19 saslimušajiem vai saslimušo kontaktpersonām. Apliecinu, ka jūtos labi, esmu vesels un nav COVID-19 vai citu elpceļu vīrusu saslimšanas simptomu. 

Esmu informēts par drošības pasākumiem, kas ir jāievēro, kuri ir: 

 • 1) Ievērot personīgo higiēnu;
 • 2) Bieži mazgāt rokas (ar siltu ūdeni un ziepēm vismaz 20 sekundes), īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi;
 • 3) Ievērot distanci vismaz 2 metrus no svešiem cilvēkiem, kuri nav dotās grupas biedri;
 • 4) Klepojot un šķaudot, izmantot vienreiz lietojamās salvetes un pēc tam nomazgāt rokas;
 • 5) Izmantot roku dezinfekcijai (ja nav pieejams silts ūdens un ziepes) speciāli tam paredzētus roku dezinfekcijas līdzekļus, kas satur ne mazāk kā 60 % alkohola.
 • Izvairīties aiztikt acis, deguns un mute ar nemazgātām rokām;

Dodos (dienu skaits) dienas/u ekskursijā/ceļojumā «(ceļojuma nosaukums)», norises datums no 2020. gada (datums), (mēnesis) līdz 2020. gada (datums), (mēnesis)

(Vārds Uzvārds), (paraksts)

Kas notiek, ja mans brauciens nenotika, bet es to rezervēju vēl pirms 2020. gada Marta?

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, 46. pants. (1 apakšpants) Ja ceļotājam ir noslēgts līgums par kompleksu tūrisma pakalpojumu un kāda no pusēm ir vienpusēji izbeigusi līgumu Covid-19 infekcijas izplatības radītās ārkārtējās situācijas izsludināšanas dēļ Latvijas Republikā vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ ceļojuma galamērķī saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, tūrisma operators, ja tam ir izsniegta speciālā atļauja (licence) un spēkā esošs nodrošinājums, ir tiesīgs ceļotājam naudas atmaksas vietā noformēt apliecinājumu par neizmantotā ceļojuma vērtību (turpmāk — apliecinājums), kuru ceļotājs var izmantot citu ceļojumu iegādei pie konkrētā tūrisma operatora par tādu summu, kādu ceļotājs vai tūrisma aģentūra ceļotāja vārdā ir samaksājusi tūrisma operatoram.

Kas ir Ceļojuma Vaučers, un kāds tas drīkst būt?

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, 46. pants. (2 apakšpants) Apliecinājumu izsniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

 • 1) apliecinājuma summa atbilst summai, kādu ceļotājs ir samaksājis tūrisma operatoram vai aģentam, ar kura starpniecību iegādāts kompleksais tūrisma pakalpojums;
 • 2) apliecinājumā iekļauj informāciju par izsniedzēju, turētāju, izsniegšanas datumu, naudas summu un izmantošanas termiņu;
 • 3) apliecinājums izmantojams 12 mēnešu laikā no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī;
 • 4) apliecinājumu izsniedz bez maksas;
 • 5) apliecinājums ietver atsauci, ka tas izsniegts saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatības radītajiem apstākļiem.

Ja es nevēlos Ceļojuma Vaučeri, bet vēlos atpakaļ naudu?

Jums ir tiesības atteikties no Ceļojuma Vaučera un saņemt iemaksāto naudu. Lūdzam iesniegt rakstisku iesniegumu (birojā, vai elektroniski e-pastā). Jūsu iesniegums tiek reģistrēts. Naudas atgriešana notiek rindas kārtībā, un lūdzam būt pacietīgiem, ja tas nenotiek tik ātri, cik gribētos. Mēs atgriežam iemaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, un ievērojot likumā norādītos termiņus.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, 46. pants. (3 apakšpants) Ja ceļotājs atsakās saņemt apliecinājumu, tūrisma operators un ceļotājs var vienoties par citu risinājumu, tai skaitā naudas atmaksu un atmaksas termiņu, kas nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus no ārkārtējās situācijas atcelšanas dienas valstī (09.06.2021).

Esam apkopojuši visbiežāk uzdotos jautājumus par ceļošanu šodien, ņemot vērā situāciju pasaulē. Uz kurieni šodien ir droši braukt? jeb Kādā gadījumā man jāsēž karantīnā? Kas man ir jāievēro braucot uz ārzemēm? Kas notiek, ja mans brauciens nenotika, bet es to rezervēju vēl pirms 2020. gada Marta?