Pakalpojumi

Vīzas uz Baltkieviju

Ceļojumu operators "LAIMTŪRE" piedāvā Jums vīzas uz Baltkrieviju. Vīzu noformēšana LR pilsoņiem un nepilsoņiem. Vīzas sagatavosim Jums ērtos laikos, Jums nepieciešamos termiņos! 

LR Pilsoņiem un nepilsoņiem   6 darba dienas 2 darba dienas
Tūrista vīza, līdz 14 dienām vienkārtēja 42 EUR 68 EUR
Tūrista vīza bērnam līdz 6 gadiem, līdz 14 dienām vienkārtēja 20 EUR 24 EUR
Privāta vienkārtēja 38 EUR 64 EUR
Privāta, bērniem līdz 6 gadiem vienkārtēja 17 EUR 20 EUR
Tranzīta vīza vienkārtēja 21 EUR 49 EUR
Tranzīta vīza divkārtēja 27 EUR 52 EUR
Tranzīta vīza  vairākkārtēja 48 EUR 78 EUR
Tranzīta vīza, bērniem līdz 6 gadiem divkārtēja 14 EUR 17 EUR
Tranzīta vīza, bērniem līdz 6 gadiem vairākkārtēja 21 EUR 24 EUR

Komercvīzas uz Baltkrieviju

lr pilsoņiem un nepilsoņiem   6 darba dienas 2 darba dienas
Komercvīza līdz 30 dienām vienkārtēja 38 EUR 64 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām divkārtēja 48 EUR 76 EUR
Komercvīza līdz 90 dienām vairākkārtēja 78 EUR 117 EUR
komercvīza uz gadu, uzturēšanās līdz 180 dienām vairākkārtēja 195 EUR 266 EUR

Nepieciešamie dokumenti tūrisma, privātas vai tranzitvīzas noformēšanai, dodoties uz Baltkrieviju:

  • Pase, 2 foto.
  • Informācija par klientu saskaņā ar anketu.
  • Bērniem: Dzimšanas apliecības kopija.
  • Dzīvesvietas adrese Baltkrievijā (OBLIGĀTI).
  • Tranzītvīzai: galapunkta adrese.

Nepieciešamie dokumenti komercvīzas noformēšanai, dodoties uz Baltkrieviju:

  • Oriģināls ielūgums no Baltkrievijas partnieriem.
  • Izraksts no Baltkrievijas uzņēmuma reģistra.
  • Sadarbības līguma kopija starp Latvijas un Baltkrievijas uzņēmumiem.
  • Izziņa no darba vietas.
  • Pilnvara

Ceļojumu operators "LAIMTŪRE" piedāvā vīzu noformēšanu un sagatavošanu uz Baltkrieviju.